Road Rage Top 50 College Teams 2018

50. Troy 7-31-18
49. Wake Forest 6-28-18
48. San Diego State 6-29-18
47. NC State 7-2-18
46. North Texas 7-3-18
45. Iowa State 7-5-18
44. Texas 7-25-18 as of 8-10-18
43. Florida 7-9-18
42. Mississippi 7-27-18
41. LSU 7-11-18
40. USC 7-12-18
39. FSU 7-13-18

38. Iowa 7-18-18
37. Arizona 7-30-18
36. Duke 7-20-18
35. Washington State 7-23-18
34. Fresno State 7-24-18
33. Miami 7-24-18
32. Utah 7-6-18 as of 8-10-18
31. Oklahoma State 7-26-18
30. Missouri 7-27-18
29. Memphis 7-27-18
28. Navy 7-27-18
27. Arkansas State 7-27-18
26. Kansas State 7-30-18
25. Houston 7-31-18
24. Ohio 8-2-18
23. Georgia Tech 8-3-18
22. Notre Dame 8-3-18 and 8-6-18
21. Boston College 8-7-18
20. Mississippi State 8-7-18
19. South Carolina 8-8-18
18. Florida Atlantic 8-9-18
17. TCU 8-9-18
16. West Virginia 8-10-18
15. Penn State 8-14-18
14. Michigan 8-14-18
13. Stanford 8-14-18
12. Washington 8-15-18
11. Auburn 8-15-18
10. Boise State 8-15-18
09. Oregon 8-15-18
08. UCF 8-20-18
07. Wisconsin 8-21-18
06. Georgia 8-22-18
05. Michigan State 8-23-18
04. Oklahoma 8-24-18
03. Alabama 8-24-18
02. Ohio State 8-24-18
01. Clemson 8-24-18